หนังสือ

การบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

การบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง


ISBN 9786163989345
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นที สุริยานนท์
จำนวนหน้า 423
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคลากรของกิจการ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติจะมีความรู้ด้านการบัญชีอย่างจำกัด หรือไม่มีความรู้ด้านการบัญชีเลย เนื้อหาจำแนกเป็นห้าส่วน ส่วนที่ 1 หลักการบัญชีและงบการเงิน ส่วนที่ 2 การบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้าง ส่วนที่ 3 ภาษี ส่วนที่ 4 การจัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุนและ งบแสดงฐานะทางการเงินและส่วนที่ 5 การจัดทำบัญชีตามรูปแบบมาตรฐาน ทั้งนี้เนื้อหาที่นำเสนอจำกัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น


ราคาปก
650.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด