หนังสือ

เครือข่ายผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่ในพื้นที่ความรู้ศึกษาศาสตร์ในสังคมไทยสมัยใหม่

เครือข่ายผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่ในพื้นที่ความรู้ศึกษาศาสตร์ในสังคมไทยสมัยใหม่


ISBN 9786163989130
ผู้แต่ง ศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์, ผศ.ดร.พิสิษฏ์ นาสี, ผศ.ดร.ออมสิน จตุพร, อ.ดร.วสันต์ สรรพสุข
จำนวนหน้า 194
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้โครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบสนับสนุนการวิจัยสังคมศาสตร์ สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้สังคมไทยได้เข้าใจการไหวตัวและตื่นตัวของความรู้ในพื้นที่ศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่โครงการวิจัยเรียกว่า “ผู้ปฏิบัติการหน้าใหม่” ที่ต้องการสร้างพื้นที่ของความรู้ทางศึกษาศาสตร์ที่มาจากหลากหลายแหล่ง หลายเสียง หลายศาสตร์ และเกิดการถกเถียงในสังคมมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมและปัญหาทางการศึกษาในปัจจุบันรวมถึงในโลกอนาคต”


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด