หนังสือ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

เศรษฐศาสตร์การจัดการ


ISBN 9786163984708
ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
จำนวนหน้า 442
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเศรษฐศาสตร์การจัดการเล่มนี้เป็นการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคและมหภาคมาประยุกต์เพิ่มเติมกับศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ เศรษฐมิติ เพื่อทำการบริหารจัดการกิจการได้อย่างเหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจการ สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วย การหาคู่สูงสุด เช่น การหากำไรสูงสุดและค่าต่ำสุด เช่น การหาต้นทุนต่ำสุด การประมาณค่าสมการอุปสงค์ สมการต้นทุน ด้วยวิธีการคำนวณและการใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการช่วยหาคำตอบและทฤษฎีและตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่เจ้าของกิจการควรจะทำความเข้าใจ ตลอดจนโครงสร้างตลาด และการวิเคราะห์โครงการ ทั้งโครงการของเอกชนและโครงการของรัฐบาล หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคมาแล้ว และนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น เศรษฐมิติ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด