หนังสือ

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก


ISBN 9786163983060
ผู้แต่ง รศ.ดร. ปรียานาถ วงศ์จันทร์
จำนวนหน้า 248
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มิถุนายน 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และนักชีวเคมี
รายละเอียดปกหลัง โปรติโอกลัยแคน (proteroglycans หรือ PG) เป็นกลัยโคโปรตีน ประกอบด้วยโปรตีนแกนกลาง (core protein) และ sulfated glycosaminoglecans (GAGs) ที่แตกต่างกัน 4 แบบ ได้แก่ dermatan sulfate, heparan sulfate, chondroitin sulfate, heparin และ keratan sulfate ส่วนที่เป็นโปรตีนแกนกลางมีความแตกต่างกันทั้งลำดับและจำนวนของกรดอะมิโน  ซึ่งส่งผลให้ PG มีความแตกต่างในคุณสมบัติและหน้าที่ทางชีวภาพด้วยเช่นกัน  ส่วนที่เป็น sulfated glycosaminoglycans มีลักษณะเป็นน้ำตาลคู่ซ้ำๆ กันจำนวนมากตั้งแต่ 40-100 คู่ ความแตกต่างของคู่น้ำตาลกำหนดรูปแบบ ชนิ และวิธีเรียกชื่อของ PG เช่น heparin หรือ heparan sulfate มีคู่น้ำตาลเป็น glucuronic acid (หรือ iduronic acid) กับ N-acetylgucosamine สำหรับ glucuronic acid (หรือ iduronic acid) กับ N-acetyl-gakactisamine และหากเป็น keratan sulfate  คู่น้ำตาลคือ galactose กับ N-acetylglucosamine เป็นต้น


ราคาปก
650.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด