หนังสือ

แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตกคอนกรีต (ฉบับปรับปรุง)

แรงกระแทกและการออกแบบแผงราวกันตกคอนกรีต (ฉบับปรับปรุง)


ISBN 9786163989260
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ
จำนวนหน้า 190
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาได้อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับแรงกระแทก พฤติกรรม ความเสียหายเมื่ออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงกระแทก ที่มีความซับซ้อนทั้งจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากแรงกระตุ้นที่เกิดในเวลาระดับมิลลิวินาที และความไร้เซิงเส้นจากความเสียหายเฉพาะจุด หรือ ความเสียหายโดยรวมของโครงสร้างคอนกรีต และการตั้งข้อสังเกตุถึงแรงที่คำนวณจากข้อแนะนำตาม มยผ.1321-61 ด้วยการสร้างตัวอย่าง และการอ้างอิงจากทฤษฎีแรงกระแทก


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด