หนังสือ

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร


ISBN 9786163983183
ผู้แต่ง ผศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
จำนวนหน้า 130
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มิถุนายน 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการบริการ ชุมชนในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในการประเมินอายุการ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารคือ จะทราบได้อย่างไรว่า “ควรเลือกใช้วิธีหรือปัจจัยใดในการประเมินอายุการ เก็บรักษา” อันเนื่องมาจากผูู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยส่วนใหญ่ ไม่ทราบกระบวนการหรือการเลือกปัจจัยที่สําคัญในการประเมินอายุการเก็บรักษา หรืออาจไม่ทราบ การคํานวณโดยใช้สมการต่างๆ สําหรับทํานายอายุการเก็บรักษา


ราคาปก
250.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด