หนังสือ

นวัตกรรมอาหารกึ่งแห้ง

นวัตกรรมอาหารกึ่งแห้ง


ISBN 9786163989352
ผู้แต่ง ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
จำนวนหน้า 692
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง บทบาทของน้ำในผลิตภัณฑ์อาหารมีความสำคัญต่อปฏิกิริยาชีวเคมีสมบัติเชิงหน้าที่ และการเกิดฤทธิ์ทางชีวภาพก่อให้เกิด สุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค มีผลกระทบต่อการเติบโตของจุลนทรีย์ และลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความคงตัว ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง อาหารกึ่งแห้งมีแนวโน้มในการบริโภคที่สูงขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น จึงนำไปสู่การพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมการคิดค้นหานวัตกรรม ขยายความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มทั้งคุณค่า และมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอาหารกึ่งแห้ง


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด