หนังสือ

พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดพระธาตุดอยสุเทพ


ISBN 9786163984906
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
จำนวนหน้า 164
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดดอยสุเทพ เป็นการศึกษาสัดส่วนวิทยา (Iconometry) พระพุทธรูป ตามระบบช่างล้านนา ๓ แบบ คือ สีหลักษณะ คัชชลักษณะ และนิโครธลักษณะและเปรียบเทียบกับสัดส่วนพระพุทธรูปลังกาที่เรียกว่าจตุรมาณะ (Caturmana) รวมทั้งทำการจัดหมวดหมู่ และกำหนดอายุพระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่เป็นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ชุมชนและเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านล้านนาคดี-ล้านนาสร้างสรรค์


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด