หนังสือ

E-book-การลดอุณหภูมิผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

E-book-การลดอุณหภูมิผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา


ISBN 9786163987266
ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ
จำนวนหน้า 150
พิมพ์ครั้งที่ 3
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ผักและผลไม้ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยอาศัยกรรมวิธีการผลิตที่หลากหลาย ทั้งในการไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพียงเล็กน้อยหรือแปรรูปขั้นสูง กระบวนการเพื่อรักษาคุณภาพผักและผลไม้ให้มีอายุที่นานขึ้น เสื่อมคุณภาพในอัตราช้าลง


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด