หนังสือ

สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์


ISBN 9786163987488
ผู้แต่ง ผศ.ดร.มานะชัย รอดชื่น
จำนวนหน้า 354
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กันยายน 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหากล่าวถึงหลักการและตัวอย่างการใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคำนวณ และผลลัพธ์จากโปรแกรม R เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษานั้นๆ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

หนังสือล่าสุด