หนังสือ

แนวทางการปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทาง สัตวแพทย์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผสมเทียมโค-กระบือ

แนวทางการปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทาง สัตวแพทย์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผสมเทียมโค-กระบือ


ISBN 9786163988744
ผู้แต่ง ณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผสมเทียมโค-กระบือ
จำนวนหน้า 52
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ สัตวแพทย์ และผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผสมเทียมโค-กระบือ
รายละเอียดปกหลัง หนังสือแนวทางการปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทางสัตวแพทย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผสมเทียมโค-กระบือเล่มนี้ บรรดาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมปศุสัตว์ ได้ถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญด้านการผสมเทียม จากแหล่งความรู้หลายสำนักทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเทคนิคที่แต่ละท่านได้ค้นคว้ามาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานผสมเทียมอย่างยาวนาน


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • Google Play

หนังสือล่าสุด