หนังสือ

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล


ISBN 9786163980267
ผู้แต่ง ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
จำนวนหน้า 646
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2558
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและรับมือกับมรสุมวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก มีศักยภาพทดแทนแหล่งปิโตรเลียมได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแปลงสภาพชีวมวล การแปลงสภาพชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางพลังงานและวัสดุภัณฑ์เป็นศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียนเหมาะสำหรับวิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยเป็นพื้นฐานความรู้ ในการอ้างอิง และการนำไปปฎิบัติได้จริง


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด