หนังสือ

E-book - Liverwort genera of Thailand

E-book - Liverwort genera of Thailand


ISBN 978-616398-6900
ผู้แต่ง Phiangphak Sukkharak
จำนวนหน้า 272
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง “Liverwort genera of Thailand” provides a synopsis on the liverwort genera of Thailand, in which 520 species in 93 genera and 39 families have been reported, representing about 7% of the world’s liverwort species. e book consists of an introduction to liverworts, history of liverwort studies in Thailand, classification cation of liverworts in Thailand, key to genera of liverworts found in Thailand, generic descriptions, illustrations, discussion of the most important features for identification cation, data on the distribution and ecology, as well as the number of species worldwide and in Thailand.


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด