หนังสือ

E-book -จักรพรรดิญี่ปุ่นกับการสละราชสมบัติ

E-book -จักรพรรดิญี่ปุ่นกับการสละราชสมบัติ


ISBN 978-616398-692-4
ผู้แต่ง รศ.ดร.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
จำนวนหน้า 350
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ประมุขแห่งรัฐเรียกว่า จักรพรรดิ และราชวงศ์ญี่ปุ่นก็เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จักรพรรดิญี่ปุ่นถือเป็นผู้นำราชวงศ์ญี่ปุ่นและประมุขแห่งรัฐของญี่ปุ่นในทางประวัติศาสตร์ บทบาทของจักรพรรดิญี่ปุ่นสลับไปมาระหว่างหน้าที่เชิงพิธีการกับหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างแท้จริง สำหรับในปัจจุบัน ก็กำหนดให้จักรพรรดิเป็นประมุขในทางพิธีการเดิม ไม่มีอำนาจการเมืองในนามนิตินัย


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด