หนังสือ

กระจกตาอักเสบติดเชื้อ

กระจกตาอักเสบติดเชื้อ


ISBN 9786163989109
ผู้แต่ง รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ และ พญ.พลอย นิภารักษ์
จำนวนหน้า 314
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ จักษุแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้เนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานของกระจกตา และดวงตา พยาธิกำเนิด ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก แนวทางการวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงผลการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกระจกตาอักเสบติดเชื้อ โดยครอบคลุมถึงการติดเชื้อที่พบไม่บ่อย หรือ โรคอุบัติใหม่ เพื่อลด ข้อผิดพลาด ในการรักษาพยาบาล ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านและเข้าใจง่าย มีข้อมูลที่ ทันสมัยและสามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ ตลอดจนการป้องกันโรคซึ่งถือเป็นสาเหตุของตาบอดที่ป้องกันได้


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด