หนังสือ

พลิกล็อคภาษาจีน

พลิกล็อคภาษาจีน


ISBN 9786163987853
ผู้แต่ง LI YUE, LIAN CHEN
จำนวนหน้า 142
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ธันวาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือ "พลิกล็อคภาษาจีน Flip Chinese, Just for Fun" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นบนหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา ที่สอง เหมาะสำหรับผู้เรียนแบบไม่มีหน่วยกิต โดยบูรณาการให้เข้ากับทฤษฎี การเรียนการสอนสมัยใหม่ และเรียบเรียงโดยมุ่งเน้นลักษณะเด่นต่าง ๆ เช่น เน้นหลักการวิทยาศาสตร์และความแตกต่างระหว่างประเทศ เน้นการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ เน้นการสัมผัสประสบการณ์ของผู้เรียน และเน้นการเรียน การสอนอักษรจีนที่เป็นเอกลักษณ์


ราคาปก
369.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด