หนังสือ

พื้นฐานของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

พื้นฐานของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์


ISBN 9786163988775
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สมจิต
จำนวนหน้า 392
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ ผู้ที่เริ่มศึกาาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้สนใจได้ศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในขั้นสูง โดยเพิ่มเนื้อหาด้าน Software-Defined Networking (SDN) ซึ่งเป็นแนวทางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายที่สามารถโปรแกรมได้ รวมทั้งอธิบายเนื้อหาของการใช้งาน Multiprotocol Label Switching (MPLS) ในเชิงลึกเป็น พื้นฐานของการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • Shoppee

  • Google Play

หนังสือล่าสุด