หนังสือ

โภชณศาสตร์สัตว์ขั้นสูง (ฉบับปรับปรุง)

โภชณศาสตร์สัตว์ขั้นสูง (ฉบับปรับปรุง)


ISBN 9786163989154
ผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
จำนวนหน้า 354
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาเกี่ยวข้องด้านโภชนศาสตร์จากงานวิจัย ที่ทันสมัยงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น และงานวิจัยของตนเอง รวมถึงข้อมูลทางด้านโภชนศาสตร์ ทั้งในระดับพื้นฐาน และข้อมูลในเชิงลึกด้านโภชนศาสตร์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด