หนังสือ

วัสดุธรณีขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างถนน

วัสดุธรณีขั้นสูง เพื่อการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างถนน


ISBN 9786163986368
ผู้แต่ง รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
จำนวนหน้า 640
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและนักวิจัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการปูพื้นฐานสำหรับผู้อ่านเพื่อก้าวข้ามองค์ความรู้เชิงประจักษ์สู่แนวทางเชิงวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบถนน ที่มีความซับซ้อนและต้องเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงในมิติของปริมาณและน้ำหนักของยานพาหนะที่มากขึ้น รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวพันกับอุณหภูมิและความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด