หนังสือ

พิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนา

พิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนา


ISBN 978-616398-663-4
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล
จำนวนหน้า 140
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง พิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาเป็นงานวิจัยจากคัมภีร์ ใบลานและพับสา จำนวน ๖ เรื่อง ๑. พื้นเมืองเชียงใหม่ ๒. จดหมายเหตุเชียงแสน - ลำปาง ๓. หนังสือบัญชีข้าว และเรื่องเบ็ดเตล็ด ๔. การส่งหนังสือราชการ หนังสือโอวาทอาชญา และบันทึกวัดเชียงมั่น ๕. หนังสือพื้นเมืองเชียงใหม่ หนังสือสุทโธมังทราหลวง ๖. ตำราสร้างเหมืองฝายทุ่งคำ


ราคาปก
270.00 บาท

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด