หนังสือ

มองฝรั่งเศส

มองฝรั่งเศส


ISBN 97861639854975
ผู้แต่ง คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
จำนวนหน้า 216
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง มองฝรั่งเศส ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสและโลกตะวันตกที่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนขึ้นและตีพิมพ์เผยแพร่ในคอลัมน์ "มองฝรั่งเศส" ("Regards sur la France") ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ในช่วงเวลาหลายสิบปีแล้ว สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจึงเห็นว่าการรวมบทความต่างๆจากคอลัมน์ "มองฝรั่งเศส" เพื่อเผยแพร่เป็นรูปเล่มน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในระยะยาว จึงได้คัดเลือกบางบทความจากคอลัมน์ดังกล่าวมาปรับปรุงและร้อยเรียงออกมาดังที่ท่านเห็นในเล่มนี้ บทความที่คัดสรรมามีจำนวนทั้งสิ้น 40 เรื่อง จากผู้เขียน 7 คน เนื้อหาหลากหลายครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 หมวดตามประเภทของเนื้อหา ได้แก่ เยี่ยมครัวฝรั่งเศส (อาหารการกิน) ยลเทศกาลและสัญจร (เทศกาลสำคัญและสถานที่ที่น่าสนใจ) ย้อนรอยประวัติศาสตร์ (เกร็ดประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม) และสำนวนสรรพสัตว์ (สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส)
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด