หนังสือ

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง


ISBN 9786163982773
ผู้แต่ง รศ. สุพรรณ ทองคล้อย
จำนวนหน้า 132
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในด้านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย หรือผู้ใฝ่รู้อื่นๆ นอกจากจะเป็นพื้นความรู้แล้วยังพบได้ว่า คำประพันธ์ร้อยกรองไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะและเอกลักษณ์นั้นผูกพันกับธรรมชาติของภาษาไทยอย่างเห็นได้ชัด คำต่างๆ ในหนังสือนี้จึงแสดงถึงภูมิปัญญาจากรากฐานทางภาษาของชาติ และบางคำก็ล่วงไปสู่ความเป็นสากลอย่างน่าสนใจอีกด้วย


ราคาปก
250.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด