หนังสือ

กาวเมล็ดมะขาม

กาวเมล็ดมะขาม


ISBN 9786163986658
ผู้แต่ง รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง (นิรันต์)
จำนวนหน้า 86
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ ธันวาคม 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือ “กาวเมล็ดมะขามในงานศิลปะ” เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัย “อนุรักษ์ เทคนิคกาวเมล็ดมะขามเพื่อพัฒนาเป็นสื่อการสอน ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของครูช่างไทยสมัยโบราณเกี่ยวกับการทำกาวเมล็ดมะขาม ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่าย ประหยัด ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นพิษและมลภาวะ ต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ นำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุต่างๆ และสะดวกต่อการใช้สำหรับนักเรียนนักศึกษา ได้ทดลองใช้เป็นวัสดุการเรียนการสอนทํางานด้านศิลปะ


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด