หนังสือ

E-book - การวิจัยและการออกแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรม

E-book - การวิจัยและการออกแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรม


ISBN 9786163988447
ผู้แต่ง ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
จำนวนหน้า 230
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การออกแบบปรับปรุง ดัดแปลงธรรมชาติ รอบตัว ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและใช้งานของมนุษย์และการกล่อมเกลาจิตใจให้มีความรักและหวงแหนธรรมชาติ ทั้งเพื่อรักษาความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ และธรรมชาติให้มีคุณค่าในตัวเอง


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด