หนังสือ

โรคปรสิตและการรักษาในปลา

โรคปรสิตและการรักษาในปลา


ISBN 9786163985996
ผู้แต่ง รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว, วรรณา ศิริมานะพงษ์, ศรัณย์สิริ นวลมณี
จำนวนหน้า 322
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ กรกฎาคม 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สำคัญในปลาน้ำจืดเขตอบอุ่นและการรักษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในทุกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด