หนังสือ

Text Mining Algorithms and Applications

Text Mining Algorithms and Applications


ISBN 9786163984524
ผู้แต่ง Kenneth Cosh
จำนวนหน้า 148
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ February 2020
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง The quantity of text being produced daily in our modern world is unparalleled throughout history. Modern communication technologies afford anyone to created text and share it across the world. The internet has become our primary source of information and much of the core of the web is text. Virtually every interaction we have with social media creates more text in the form of user generated content. Given that the quantity of text grows on a scale that would be impossible for anyone to read or capture knowledge from, it is important to turn to technology to help with unlocking the wealth of information, ideas and knowledge contained within. Text Mining offers a valuable means to extract assets from text, and this book intends to provide ideas and examples of how text mining can provide an asset, whether for business intelligence, or for personal interest.


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด