หนังสือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก


ISBN 9786163986856
ผู้แต่ง รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
จำนวนหน้า 356
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง “โยไก” เป็นสิ่งที่อยู่ในความเช????ือของคนญี่ปุ่ น มาตั้ง แต่สมัยโบราณโดยพบในเทวตำนานของประเทศญี่ปุ่น ในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เขียนราวคริสต์ศตวรรษที่ 8 รวมถึงอยู่ในบันทึกโบราณของท้องถิ่น โยไกของประเทศ ญี่ปุ่นนั้น มีลักษณะเฉพาะคือ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มี จำนวนมาก สามารถจำแนกได้หลายประเภท มีความแตกต่าง กันในด้านต่าง ๆ มีการแบ่งตามลักษณะทางกายภาพและ ยังมีการแบ่งตามแหล่งที่พบ อีกทั????งยังมีลักษณะนิสัยที่ แตกต่างกัน ถึงแม้ “โยไก” จะไม่มีตัวตนในความเป็นจริงแต่อาจ กล่าวได้ว่า “โยไก” เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของญี่ปุ่นที่ดำเนินสืบเนื่องมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 ถึงแม้ โยไกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยต่าง ๆ แต่โยไกก็เป็นสิ่งอยู่ ในจินตนาการของผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน


ราคาปก
350.00 บาท

หนังสือล่าสุด