หนังสือ

E-book-รักภาษาจีน ชั้นประถมศึกษา เล่ม 1A

E-book-รักภาษาจีน ชั้นประถมศึกษา เล่ม 1A


ISBN 9786163988515
ผู้แต่ง ลิขิต ศรีวงค์วรรณ์
จำนวนหน้า 120
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักเรียน ครูอาจารย์
รายละเอียดปกหลัง สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยเรียนภาษาจีน และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันหนังสือเรียนภาษาจีนที่ใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เรียบเรียงขึ้นในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้เขียนได้สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรครูภาษาจีนชาวไทย เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการใช้หนังสือภาษาจีนในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ของนักเรียนชาวไทย


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • Amazon

  • Google Play

หนังสือล่าสุด