หนังสือ

สถิติวิจัยทางอาหาร

สถิติวิจัยทางอาหาร


ISBN 9786163985606
ผู้แต่ง ผศ. ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์
จำนวนหน้า 324
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง สถิติวิจัยทางอาหารเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา หรือผู้ทำวิจัยในหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล เนื้อหาของสถิติวิจัยทางอาหารเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีเชิงลึกทางสถิติ แต่เน้นหลักการและทฤษฎีที่สำคัญต่อการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการทดลองหลัก 4 แบบคือ แผนการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งทดลอง (Analysis of variance and compare mean) การทดลองแบบแพลกเกตต์ แอนด์ เบอร์แมน (Plackett and Burman design) แผนการทดลองแบบผสม (Mixture design) การทดลองส่วนประสมกลาง (Central composite design) และวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Response surface methodology) และเน้นตัวอย่างโจทย์การใช้งานในงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด