หนังสือ

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์


ISBN 9789746729574
ผู้แต่ง รศ. ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
จำนวนหน้า 362
พิมพ์ครั้งที่ 3
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2558
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง บ้านเรือนอุษาคเนย์ สะท้อนพหุลักษณ์อันกลมกลืนและงดงามของสังคมพหุชาติพันธุ์ในเอกเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้มาจากแหล่งเดียวกันและมีวิวัฒนาการร่วมกันมานาน พวกเขาเป็นชาวนาโดยสายเลือดถือระบบเครือญาติ มีความเชื่อเรื่องผี และเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ คนอุษาคเนย์ได้สร้างสมศิลปะสถาปัตยกรรมในวิถีเฉพาะคนสืบกันมาหลายชั่วอายุคน จากรูปแบบพื้นฐานที่เรียบง่ายสู่แบบแผนประเพณีที่ซับซ้อน จนเกิดเป็นสภาพแวดล้มที่สิ่อสารวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อของสังคม อันเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ รูปลักษณ์ สัมผัส และกลิ่นอายของความรู้สึกพื้นถิ่น พื้นบ้าน ไม่เหมือนที่อื่นในโลก


ราคาปก
380.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

 • บริษัทเอเชียบุ๊คส์ จำกัด (สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด