หนังสือ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)


ISBN 9786163984869
ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
จำนวนหน้า 300
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่า การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
350.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือล่าสุด