หนังสือ

การปรุงยาล้านนา

การปรุงยาล้านนา


ISBN 9786163987815
ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
จำนวนหน้า 144
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2565
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา เภสัชกร แพทย์แผนไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
รายละเอียดปกหลัง การปรุงยาล้านนา จากเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน เป็นหนังสือที่ผู้เขียน รวมรวม และแปลจากต้นฉบับเอกสารโบราณ นำมาสังเคราะห์ขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับตัวยาและ คุณสมบัติ การแปรรูปตัวยา และวิธีการปรุงยาในแต่ละโรค การปรุงยาล้านนา จากเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ และผู้ที่ศึกษางานทางเภสัชกรรมพื้นบ้าน และผู้ที่จะทำการปริวรรต ภาษาล้านนาให้เป็นภาษาไทยกลางที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวยา และการปรุงยาของล้านนา โดยเฉพาะผู้ปรุงยาหรือหมอยา เพื่อให้เข้าใจ ความหมาย และวิธีการปรุงยาตามที่ระบุในเอกสารโบราณ และสามารถ ปรุงยาแผนโบราณ ตามหลักสากลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอ เพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงของผู้ศึกษาและนักวิชาการ


ราคาปก

หนังสือล่าสุด