หนังสือ

E-book-บัญชีขั้นต้น พิมพ์ครั้งที่ 2

E-book-บัญชีขั้นต้น พิมพ์ครั้งที่ 2


ISBN 9786163988607
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี
จำนวนหน้า 360
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง "ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีมีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งควรมีการรวบรวมโดยบันทึกจัดหมวดหมู่ และนำเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า"


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด