หนังสือ

เครื่องจักรกลงานดิน

เครื่องจักรกลงานดิน


ISBN 9786163984241
ผู้แต่ง รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล
จำนวนหน้า 486
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กันยายน 2562
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การทำงานดินส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องจักรกลหนักที่มีค่าลงทุนค่อนข้างสูง และมีการทำงานดินซ้ำๆ กัน จนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สูงมาก ทั้งค่าพลังงานค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าอะไหล่ เป็นต้น เครื่องจักรบางชนิดอาจจะทำงานให้ลักษณะเดียว เช่น งานชุด ตัก เจาะ ไถคราด ปรับเกลี่ย ขนถ่ายลำเลียง หรือบดอัด แต่บางชนิดจะทำได้หลากหลาย ทั้งงานชุดและตัก หรือทั้งขุดและขน การเลือกประเภทและขนาดของเครื่องจักรกลงานดินที่เหมาะสมจะเริ่มจากรายละเอียด ข้อกำหนดของงาน ปริมาณงาน งบประมาณ และระยะเวลาที่ต้องแล้วเสร็จ ทำให้จะต้องตระหนักถึงความสำคัญตั้งแต่ลักษณะพื้นฐาน และลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลที่จะนำมาใช้ ขีดความสามารถในการทำงาน เทคนิคการใช้งานอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้เครื่องจักรมีอายุดใช้งานได้นาน ลดการซ่อมบำรุง และประหยัดทรัพยากรที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด