หนังสือ

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา


ISBN 9786163981769
ผู้แต่ง อ.ดร. สิระ สมนาม
จำนวนหน้า 168
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ เมษายน 2560
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา นักวิจัยภาษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนถึงการสอนและการวิจัยทางภาษา เพื่อช่วยตอบคำถามบนพื้นที่แห่งความไม่รู้ และเติมเต็มการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์ด้านภาษาและการสอน อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนศาสตร์ด้านวิชาชีพครูให้สมภูมิปณิธาน การสร้างพลเมืองโลกที่มีความสุข


ราคาปก
380.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด