หนังสือ

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร


ISBN 9786163986207
ผู้แต่ง ศ. ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
จำนวนหน้า 712
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กันยายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมอาหาร
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทยในอนาคต การจัดการความรู้และหลักการบริหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑืเชิงระบบ ขั้นตอน และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และการออกแบบแผนการทดลองทางสถิติ รูปแบบและการหาสูตรอาหารที่เหมาะสม หลักวิเคราะห์องค์ประกอบและส่วนประกอบ และการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งมีวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ศึกษาโดยละเอียด


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด