หนังสือ

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา: ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา: ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร


ISBN 9786163984555
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
จำนวนหน้า 178
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในช่วงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองของล้านนาจากปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาพร้อมอิทธิพลตะวันตกและรสนิยมสมัยใหม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาคาร ลวดลายประดับตกแต่ง เทคนิควิธีการต่างๆ และกระบวนการช่างของเรือนพักอาศัยขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมล้านนา


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด