หนังสือ

ออกซิเดทีฟสเตรส และงานวิจัยประยุกต์ สำหรับกายภาพบำบัด

ออกซิเดทีฟสเตรส และงานวิจัยประยุกต์ สำหรับกายภาพบำบัด


ISBN 9786163986481
ผู้แต่ง รศ.ดร.จิรกฤต ลีลารุ่งระยับ
จำนวนหน้า 244
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือออกซิเดทีฟสเตรสและงานวิจัยประยุกต์สําาหรับ กายภาพบําบัด เขียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ ได้นําเสนอตั้งแต่องค์ความรู้ พื้นฐานทางชีวะเคมีประยุกต์ เกี่ยวกับภาวะออกซิเดดทีฟสเตรส กลไกการทำงานและควบคุมภาวะออกซิเดดทีฟสเตรส ภาวะออกซิเดดทีฟสเตรสกับการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ


ราคาปก
380.00 บาท

หนังสือล่าสุด