หนังสือ

บัญชีขั้นต้น

บัญชีขั้นต้น


ISBN 9786163985781
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
จำนวนหน้า 426
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ พฤษภาคม 2564
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือบัญชีขั้นต้น ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย วางแผนดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร โดยข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรคือ ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งองค์กรต้องรวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ราคาปก
350.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

 • ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • CMU-Bookcaze

 • ChulaBook

 • Bookcaze

 • SE-ED

 • DDeBook

 • Bookdose

 • Hibrary

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด