หนังสือ

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร


ISBN 9789746728317
ผู้แต่ง ผศ.น.สพ. ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล , ผศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี อ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
จำนวนหน้า 99
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ธันวาคม 2556
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษา สัตวแพทย์ สัตวบาล และ เกษตรกร
รายละเอียดปกหลัง โรคระบบทางเดินหายใจในสุกรมักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร เช่น การเจริญเติบโตที่ช้าของสุกร ต้นทุนการผลิตสุกรที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ หากสัตวแพทย์ นักวิชาการหรือเกษตรกรมีสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบรอยโรคอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเข้าใจถึงสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งวิธีการรักษาควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างเข้าใจและทันท้วงที ปัญหาโรคทางเดินหายใจของสุกรก็จะลดลง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขบวนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบรอยโรคเพื่อบ่งชี้สาเหตุของการเกิดโรค รวมทั้งยังเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ และวิธีการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้าใจ จึงเป็นหนังสือที่น่าติดตามและสามารถนำความรุ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงได้อีกด้วย
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
120.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

หนังสือล่าสุด