หนังสือ

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส


ISBN 9786163981035
ผู้แต่ง ผศ. ดร. ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
จำนวนหน้า 164
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2559
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หลักการวิเคราะห์นวนิยามฝรั่งเศส เล่มนี้นำเสนอหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์เรื่องเล่าประเภทนวนิยายเป็นสำคัญ โดยเน้นหนักไปในแนวทาง "กวีศาสตร์" (Poetics หรือ la poetique ในภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งหมายถึงการศึกษากระบวนการภายในของงานวรรณกรรม ทั้งในด้านเทคนิคหรือกลวิธีการเล่าเรื่อง โครงสร้างองค์ประกอบและกลไกของเรื่องเล่า รวมทั้งการศึกษาในแนวทางสัญศาสตร์ (la semiotique) และสัญวิทยา (la semiologie) ด้วย ตัวอย่างตัวบทวรรณกรรมที่ใช้ในการอธิบายเป็นตัวบทที่ตัดตอนมาจากนวนิยายฝรั่งเศสเป็นหลักแต่เนื่องจากหลักการต่างๆ ในการวิเคราะห์นวนิยามนั้นมีความเป็นสากลจึงสามารถนำมาใช้กับวรรณคดีภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย


ราคาปก
450.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด