หนังสือ

ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไปภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป

ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไปภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป


ISBN 9786163984098
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ระวี จันทร์ส่อง
จำนวนหน้า 282
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กรกฎาคม 2562
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต อักษรชนิดต่างๆ ที่ควรทราบ ที่ควรทราบ ตลอดจนไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น ผู้เขียนได้จัดลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ตัดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ซับซ้อนออกไปคงไว้แต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น เนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วยวิธีการและตัวอย่างประกอบและยังมีแบบทดสอบท้ายตอนเพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

หนังสือล่าสุด