หนังสือ

โรงเรียนสมัยใหม่ในล้านนาในความสัมพันธ์กับสยาม

โรงเรียนสมัยใหม่ในล้านนาในความสัมพันธ์กับสยาม


ISBN 9786163988782
ผู้แต่ง รศ.ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
จำนวนหน้า 191
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2566
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือเล่มนี้เกิดจากการตั้งคำถามถึงอาคารโรงเรียนที่เราคุ้นเคยว่าเหตุใดจึงมีรูปร่างหน้าตาเช่นในปัจจุบัน ผู้เขียนได้ค้นคว้าย้อนกลับไปถึงการเริ่มต้นของการศึกษาสมัยใหม่ในประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จากนั้นจึงได้ลงลึกไปในรายละเอียดของพื้นที่ศึกษาในล้านนาที่มีเชียงใหม่เป็นแกนกลางพื้นที่ศึกษาหลัก ในความเป็นจริงการเกิดอาคารสาธารณะหนึ่งเช่น โรงเรียนที่ผู้เขียนใช้เป็นหัวข้อศึกษาในหนังสือเล่มนี้ มีเหตุและปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ทำให้รูปแบบอาคารมีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัย ผู้เขียนได้พยายามสรุปถึงพัฒนาการและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อรูปร่างหน้าตาของโรงเรียนจากอดีตมาจนเป็นโรงเรียนสมัยใหม่ในล้านนาที่เราเห็นในปัจจุบัน ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ใส่รูปประกอบ ผังพื้นอาคาร แผนที่ จำนวนหนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานสถาปัตยกรรม


ราคาปก

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • Shoppee

  • Google Play

หนังสือล่าสุด