หนังสือ

วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนและการประยุกต์ใช้

วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนและการประยุกต์ใช้


ISBN 9786163984876
ผู้แต่ง ผศ.ดร.อรรกร อาสนคำ
จำนวนหน้า 214
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ สิงหาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ตำรานี้ กล่าวถึงหลักการคำนวณรังสีอาทิตย์ สมรรณะและแนวทางในการเลือกขนาดของอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้แก่ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์โมดูเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมกับการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ในรูปความร้อนและไฟฟ้า โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกิดจากงานวิจับใหม่ๆตลอดจนการแสดงตัวอย่างคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การผลิตน้ำร้อน การอบแห้ง การทำความเย็น การเก็บสะสมพลังงาน การปรับอากาศ และการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นตำรานี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอน และงานวิศวกรรมด้านการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด