หนังสือ

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2

การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2


ISBN 9786163980618
ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ,ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์
จำนวนหน้า 194
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2559
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักศึกษาเภสัชกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือ "การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ" เล่มนี้  จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งตำรับและเตรียมยาไร้เชื้อทางเภสัชกรรมเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบยาเตรียมไร้เชื้อ ส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับ วิธีเตรียมบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพของยาเตรียมไร้เชื้อที่ได้  และตัวอย่างสูตรตำรับของยาเตรียมไร้เชื้อแต่ละรูปแบบ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในทุกสถาบัน  รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ไร้เชื้อและผู้สนใจทั่วไป
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
450.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

หนังสือล่าสุด