หนังสือ

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้


ISBN 9786163982735
ผู้แต่ง ผศ.ดร. อัจฉรา สโรบล
จำนวนหน้า 142
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็นพัฒนาการของแฟชั่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแฟชั่นความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเสื้อผ้า หลักการออกแบบเสื้อผ้าเป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังมีเทคนิคขั้นตอนของการวาดหุ่นแบบง่ายซึ่งผู้เขียนได้ค้นหาวิธีการวาดจากประสบการณ์ที่ฝึกปฎิบัติทดลองปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและง่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะด้านออกแบบเสื้อผ้าสามารถนำไปศึกษาและฝึกใช้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการนำไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ผู้เขียนได้นำข้อค้นพบจากหนังสือนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในชุมชนได้อีกด้วย
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก
300.00 บาท

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือนี้มีจำหน่ายที่

  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • CMU-Bookcaze

  • ChulaBook

  • Bookcaze

  • SE-ED

  • DDeBook

  • Bookdose

  • Hibrary

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือล่าสุด