หนังสือ

การปฏิบัติทางอาชาบำบัด สำหรับกายภาพบำบัด

การปฏิบัติทางอาชาบำบัด สำหรับกายภาพบำบัด


ISBN 9786163985101
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นวลลออ ธวันชัย
จำนวนหน้า 178
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ ธันวาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เหมาะสำหรับ นักกายภาพบำบัด
รายละเอียดปกหลัง อาชาบำบัดเป็นหนึ่งในการปฏิบัติในงานกายภาพบำบัดเด็ก เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยการให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวผ่านการสัมผัสและการเคลื่อนไหวของม้า อีกทั้งยังนำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กกลุ่มที่มีปัญหาการทรงท่า และการเดิน การปฏิบัติทางอาชาบำบัด สำหรับกายภาพบำบัดเด็กจึงได้ถูกจัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น หนังสือที่สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัดที่สนใจและเริ่มมีความคิดที่จะดำเนินการงานอาชาบำบัด Equine-Assisted Activity and Therapy
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด