หนังสือ

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับความต้องการแบบเฟ้นสุ่มและแบบต่อเนื่อง

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับความต้องการแบบเฟ้นสุ่มและแบบต่อเนื่อง


ISBN 9786163984609
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
จำนวนหน้า 244
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ มีนาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง ทฤษฎีการจัดการการพัสดุคงคลังและกาประยุกต์ใช้ สำหรับความต้องการแบบเฟ้นสุ่มและแบบไม่ต่อเนื่อง (Inventory Theory and Applications, Stochastic and Discrete Inventory Model) จัดทำขึ้นเพื่อต้องการนำเสนอตัวแบบในการจัดการพัศดุคงคลังทฤษฎีพื้นฐาน ที่สามารถพบและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยธุรกิจการผลิตทั่วไป ในระบบของตัวแปรแบบเฟ้นสุ่ม ที่ลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคำที่มีความไม่แน่นอน และในกรณีที่ความต้องการมีความไม่ต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่มาจากการประยุกต์ใช้งานทฤษฎีกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานกรณีศึกษาตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงแนวทางในการนำเอาทฤษฎีไปปรับใช้ในเชิงการประยุกต์กับปัญหาจริงที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด