หนังสือ

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)


ISBN 9786163984951
ผู้แต่ง รศ.ดร.คมกฤต เล็กสวัสดิ์
จำนวนหน้า 622
พิมพ์ครั้งที่ 2
วันที่พิมพ์ ตุลาคม 2563
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดปกหลัง การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ซึ่งแต่งโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล เล่มนี้ ได้นำเสนอ ความรู้ในการค่าที่เหมาะสมทั้งตัวแบบเชิงเส้นขนาดใหญ่ (Large Scale Linear Model) ตัวแบบเชิงจำนวนเต็ม (Integer Model) ตัวแบบไม่เชิงเส้น (Non-Linear Model การหาค่าที่เหมาะสมทั้งในแบบแม่นตรง (Exact Solution Approach) และแบบสามัญสำนึก (Heuristic Approach) ตลอดจนการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและงานบริการ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่ได้มีการเอาองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดต้นทุนในสถานประกอบการ โดยมีงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ดำเนินการเองเป็นส่วนปนะกอบในหนังสือ ผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากเล่มหนึ่งที่เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ประกอบการเรียนและการดำเนินงานของตนเองต่อไป
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด