หนังสือ

ระบบบัญชี

ระบบบัญชี


ISBN 9786163984883
ผู้แต่ง รศ.ดร.นฤนาถ ศราภัยวาณิช
จำนวนหน้า 458
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่พิมพ์ กันยายน
ประเภท หนังสือ
กลุ่มสาขา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปด้านการบัญชี
รายละเอียดปกหลัง เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชี การสำรวจธุรกิจเบื้องต้น การควบคุมภายใน แบบหรือเอกสารทางการบัญชี สมุดลงรายการเบื้องต้น บัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีเกี่ยวการซื้อ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการให้แนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนวิธีการและเทคนิคในการออกแบบระบบบัญชี พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของการออกแบบบัญชี และนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการวางระบบบัญชีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางระบบบัญชีของธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง
ตัวอย่างหนังสือ


ราคาปก

สามารถซื้อแบบ E-Book ได้ที่

หนังสือล่าสุด